НАВИТРОНИЦА је српска компанија специјализована за Речне Информационе Сервисе (РИС) и навигациону опрему намењену пловилима на унутрашњим водама. Дугогодишње искуство, стручан тим и озбиљан приступ пословању омогућили су да НАВИТРОНИЦА израсте у поузданог партнера и компанију којој се верује.

Navitronica 15

НАВИТРОНИЦА је генерални заступник и овлашћени дистрибутер помоћне опреме за навигацију компаније SEALITE. Бавимо се уградњом, продајом и вршимо обуку посаде за АИС Транспондере класе А и ЕЦДИС система последње генерације, као и продају и уградњу наутичких радио станица последње генерације са АТИС кодом.

Неки од пројеката на којима смо учествовали

НАВИТРОНИЦА је израсла у поузданог партнера и компанију којој се верује. Учешће које су техничари и ИТ експерти НАВИТРОНИЦА-е узели у ЕУ пројектима из области РИС су доказ за то.

Технички тим НАВИТРОНИЦА има искуство у инсталацији и пуштању у рад ИАЛА ДГПС СИСТЕМА. У оквиру пројекта РИС СРБИЈА инсталиран је и пуштен у рад сложени систем који користи референтну станицу са функцијом да врши корекцију између позиције пловила добијене ГПС сигналом и фиксне познате позиције на земљи. Корекције се врше коришћењем дуготаласних радио фреквенција. Референтна станица је повезана на централни систем који врши мониторинг и слање исправки.

IALA DGPS системи